För vår skull!

Vi vill nå ut med budskapet om Jesus Kristus.
Han älskar dig och vill förvandla ditt liv!

Romarbrevet 1:16

Kristen gemenskap

Ett liv i frihet

Vi har fått det vi har och tror på att dela med oss av det livet i gemenskap med varandra.

Rom 14:17 "Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande."

Följ oss på Facebook om evenemang, nyheter och det Gud gör idag!

Rockchurch Calvary chapel